SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Welke wetten en regels gelden er allemaal?

Om maar even aan te geven met hoeveel wet- en regelgeving bedrijven te maken hebben hieronder een korte uiteenzetting.
Daarnaast hebben bedrijven ook nog rekening te houden met de omgeving.


Fig. 32: Nederlandse en Europese wetgeving op het gebied van Milieu

 • Wet geluidhinder (Wgh)
 • Wet Bodembescherming (grond en water )
 • Wet luchtverontreiniging
 • Wet Afvalstoffen
 • Kaderrichtlijn afvalstoffen
 • Richtlijn gevaarlijke afvalstoffen (91/689/EEG)
 • EVOA (Europese verordening 259/93)
 • Richtlijn afgewerkte olie (87/101/EEG)
 • Richtlijn verwijdering van PCBs' en PCTs' (96/59/EEG)
 • Richtlijn Batterijen (91/157/EEG)
 • Richtlijn verpakking en verpakkingsafval (94/62/EEG)
 • Richtlijn verbranden (2000/76/EEG)
 • Richtlijn storten (99/31/EEG)
 • Grondwaterwet
 • Wet verontreiniging oppervlaktewateren
 • Wet bodembescherming (Wbb)
 • Wet milieugevaarlijke stoffen (Wms)
 • De wet milieubeheer


Fig.33: Je zou er gek van worden!

En er komen er alleen maar meer!


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina