SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Produceren bedrijven milieubewust?

Milieubewust produceren wordt veelal opgelegd uit bedrijfseconomische oogpunten en wettelijke maatregelen.
Met andere woorden: het bedrijf bespaart geld door minder energie te verbruiken en door:

  • minder afval te lozen
  • minder materialen te ge- en verbruiken
  • afval te scheiden
  • geluid (overlast) te verminderen
  • afvalwater zo schoon mogelijk te leveren aan waterzuiveringsinstallaties of dit zelf te zuiveren

Hierdoor gaat de uiteindelijke kostprijs van het eindproduct naar beneden en wordt de concurrentiepositie versterkt.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina