SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Welke energie kunnen we gebruiken?

 

Grondstoffen/bronnen

bijzonderheden

fossiele brandstoffen 

aardolie
aardgas
steenkolen

Zorgt voor uitstoot van CO2 en verergering van het broeikaseffect.

Zorgt voor uitstoot van stikstofoxiden en zwaveldioxide, waardoor water, bodem en lucht verzurenVerzuren
Toevoegen van een zuur of een omgeving te scheppen die niet de groei van micro-organismen belemmerd.
.

kernenergie

uranium

Kernenergie is in principe schoon, maar het radioactief afval dat kerncentrales produceren zorgt voor moeilijk oplosbare problemen met betrekking tot de opslag.

duurzame energie

zon
wind
water
biomassa
omgevingswarmte

duurzame energie is een verzamelterm voor energiebronnen die uit 'hernieuwbare' bron kunnen worden gewonnen. Het kenmerk van duurzame energie is dat de winning ervan niet leidt tot het uitputten van een voorraad.

De belangrijkste bronnen in de Nederlandse energie-voorziening vormen echter biomassa en omgevings-warmte.Vorige pagina Naar boven Volgende pagina