SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Wat verstaan we onder “Milieuzorg”?

Milieuzorg is niets meer of minder dan ervoor zorgen dat onze leefomgeving nu en in de toekomst goed en gezond blijft.

Denk maar eens aan de vervuiling van:

  • water
  • grond
  • lucht

Deze vervuiling heeft ondermeer de volgende gevolgen:

  • het broeikaseffect
  • klimaatverandering.


Fig. 15: Breken we de wereld af!


Fig. 16: Logo milieuzorgsysteem


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina