SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Hoe zijn milieuzaken binnen een bedrijf geregeld?

Bedrijven houden (vrijwillig of verplicht) rekening  met milieuaspecten. Dit gebeurt vanaf het moment dat machines, halffabrikaten  en grondstoffen het bedrijfsterrein opkomen tot en met het verlaten van het  (gereed) product. 

Drie fases worden onderscheiden binnen het bedrijf:
Fig. 2a: Drie fases binnen het bedrijf


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina