SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
   
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

7.1 Wat zijn micro-organismen?

Micro-organismen zijn hele kleine levende wezens, die zo klein zijn dat je ze met het blote oog niet kunt zien. De meeste micro-organismen zijn maar 0,001 mm groot.
Met een microscoop kunnen we micro-organismen zichtbaar maken. Een microscoop vergroot wel 1000 keer.

Micro-organismen komen overal om ons heen voor; in water, lucht, grond, op vloeren, wanden etc. Ook mensen dragen micro-organismen bij zich.

Micro-organismen dragen bij aan belangrijke processen in ons lichaam en daarbuiten. Ze kunnen worden onderverdeeld in onschadelijk en schadelijk.

Schadelijke micro-organismen zijn vaak de veroorzakers van het bederf van voedsel. Ook kunnen micro-organismen consumenten ziek maken na het eten van met micro-organismen besmette producten.

Voorbeelden van onschadelijk micro-organismen worden gegeven op de volgende pagina.


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina