SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
   
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

6.1 Besmetting via grondstoffen

Grondstoffen kunnen op drie manieren, die allen al eerder aan bod zijn geweest, zijn besmet:

  • fysisch
  • microbiologisch
  • chemisch

Besmetting kan plaatsgevonden hebben tijdens het productieproces, maar ook tijdens opslag of vervoer.


Bron: Buisman Warehousing

 

Een grondstof kan ook een allergeen zijn. Ook hierop wordt in dit hoofdstuk op ingegaan.

 


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina