SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
   
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

6. Grondstoffen

Onder grondstoffen verstaan wij producten die voedingsmiddelenbedrijven inkopen om te verwerken of gebruiken in hun product. Dit kunnen onbewerkte grondstoffen zijn direct vanaf het land (graan), maar meestal zijn dit grondstoffen, hulpstoffen of halffabrikaten die geproduceerd zijn in een voedingsmiddelen- of chemisch bedrijf (suiker, gewonnen uit suikerbieten of meel gewonnen uit graan). Via deze 'grondstoffen' kan besmetting plaatsvinden.

 

In dit hoofdstuk leer je:

  • Waar grondstoffen vandaan kunnen komen
  • Welke vormen van besmeting via grondstoffen kunnen plaatsvinden
  • Op welke manier besmetting kan worden VOORKOMEN
  • Wat jij kan doen om besmetting te voorkomen
  • Wat het nut van kwaliteitssystemen zijn

 


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina