SITEMAP ZOEKEN INLOGGEN

   
 
 
   
 
 
   
Vorige pagina Blokschema Volgende pagina
 

Wat is en doet elektriciteit?

Brandgevaar/ explosiegevaar ten gevolge van elektriciteit.

Elektrische stroom volgt altijd de kortste of gemakkelijkste weg.
Een geleider waar stroom doorheen gaat, wordt warm en kan gaan gloeien.
Denk aan gloeilampen!

Wanneer we te veel machines of apparaten op een bepaald deel van de elektriciteit aansluiten of wanneer de apparatuur wordt overbelast, kan het volgende gebeuren:

  • de leidingen kunnen oververhit raken;
  • de isolatie kan smelten; 
  • er kan kortsluiting ontstaan;
  • de hoge temperaturen en de vonken die bij kortsluiting ontstaan kunnen gemakkelijk brand en explosies veroorzaken.


Fig. 3-2


Vorige pagina Naar boven Volgende pagina